Å telle til null

 

Nominert til Ibsenprisen 2018.
Longlistet til Deutscher Jugendtheaterpreis 2018.

 

Å telle til null er bygd opp nesten som en bombe. Det begynner på scene ti og teller ned til scene null. I stykket møter man en rekke ungdommer som påvirkes av hverandres handlinger. Man møter gjengen som lager en youtube-hit på jernbaneskinnene. Man møter en ung realitystjerne og en stalker. Man møter de som har jobben med å vaske døde dyr av tog, og de som lurer fysisk utviklingshemmede Lars til å stjele fyrverkeri. Man møter en syk hund og en død ku. Alt dette, og enda mer til, utgjør det lappeteppet stykket skaper.

Å telle til null handler om mange ting. Er det for eksempel lov å ikke være konstant glad i lykketyranniet? Tør man vise hvem man egentlig er, når alt bare er fasade? Og hva skjer egentlig når man får nok? Hva skjer når man har telt til null?

 

(…) dette er ein eksepsjonelt god tekst.

«Å telle til null» er ein tekstbombe der vi gjennom ti ulike scener tel ned frå ti til sjølve avfyringa. Dei ulike tablåa er i starten tilsynelatande heilt frittståande inntil vi etter kvart forstår at dei alle grip inn i kvarandre og heng saman. (…) Mange av tablåa endar i ein skikkeleg cliffhanger som gjer dramaturgien intens. Og alt handlar til sjuande og sist om det desperate ønsket om å bli sett. Det er intelligent, det er humoristisk, og det er godt observert. Kristofer Blindheim Grønskag har skrive ein tekst som grip rett inn i ungdomens kvardag.

Amund Grimstad, Klassekampen.

«Å telle til null» er et montasjedrama, en mosaikk av løst forbundne scener i ulike tidsplan som sammenføyet blir et fullstendig, imponerende konstruert hele. Blindheim Grønskag formidler en ungdomsgenerasjon på intens søken etter noe som betyr noe, som krever risiko – noe reelt virkelig og verdifullt. «Å telle til null» går med engasjement inn i vår tid.

Det er driv over dialogen og dramatikeren utmerker seg med et særlig godt håndlag for de teatrale aspektene ved dramaet. (…) Gjennom originalt skrevne situasjoner vikler Blindheim Grønskag dramaet ut, et drama der karakterenes brennende lengsel etter mening både blinder dem og åpner opp for erkjennelse.

Fra juryens uttalelse i forbindelse med Ibsenprisen 2018.

«Å telle til null» er et episodisk stykke, hvor de indre forbindelser kun avsløres ved andre lesning. Dette viser hvor godt Grønskag konstruerer sine stykker.

Fra juryens uttalelse i forbindelse med Jugendtheaterpreis Baden-Württemberg 2018.

Et panoptikon i ti scener – et rikt språk, og intelligent konstruert – om unge mennesker i en digital tid.

Fra juryens uttalelse i forbindelse med longlisting til Deutscher Jugendtheaterpreis 2018.

 

Premiert ved Rogaland Teater (N) og Theaterhaus Frankfurt (D), samt nærmere 40 premierer i Norge ved forskjellige ungdomsteatre.

Stykket har 17 roller, men kan spilles av ned til fire personer.

Tilgjengelig også på engelsk, tysk, ungarsk og samisk.